Wat is logopedie

 

 

Wat is logopedie?

 

Logopedie is bestemd voor kinderen en volwassenen die door variërende oorzaken moeite hebben (gekregen) met slikken, spreken door taalproblemen, spreken door articulatieproblemen, spreken door stemproblemen,  lezen en / of schrijven of dyslexie.

 

Logopedisten houden zich bezig met allerlei problemen op het gebied van communicatie. Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen.

Door communicatieproblemen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren zoals contact maken en uiten of verwerken van gevoelens. Ook kunnen communicatieproblemen het opnemen en verwerken van informatie verstoren waardoor leerstoornissen kunnen ontstaan.

 

Problemen met eten en drinken op variërende leeftijden kunnen aanleiding zijn om contact te zoeken met een logopedist. Als preverbaal logopedist ben ik betrokken bij baby's met voedingsproblemen.

 

In mijn praktijk zijn diverse specialismen aanwezig als ook veel ervaring met diverse problematiek en hulpvragen. Behandelingen zijn dan ook altijd op de  individu afgestemd voor een optimaal resultaat voor u als cliënt. Kortom, de cliënt staat centraal.

 

Voor zowel kinderen als volwassenen en ouderen vind ik het belangrijk duidelijke doelen te stellen en met u en eventuele andere zorgverleners te bespreken en af te stemmen.

Vanuit mijn visie: "Transparant werken", worden behandeldoelen besproken en met regelmaat geevalueerd. Indien wenselijk of noodzakelijk worden behandeldoelen en plannen ook afgestemd met andere zorgverleners rondom u of uw kind.

 

Ook hecht ik veel  waarde aan samenwerking. Voor uw kind betekent dit de samenwerking tussen mij en uw kind en u als ouder of verzorger, maar ook de betrokkenheid van school, eventuele andere zorgverlening en de omgeving. Hierbij staat de sociaal emotionele ontwikkeling altijd centraal.

 

 


Logopediepraktijk Nij Beets voor (Preverbale)logopedie en dyslexie

Nij Beets       -  Bjirk 2a  9245 JD  Nij Beets


Contact:                                                   

M: 06 42119970                                       

E: info@logopedieinfriesland.nl               

KvK: 01154065 0000                               

f:Facebook   

Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

9.00 uur - 17.00 uur