Stotteren

 

Stotteren

 

"Goede" spraak is ontspannen, stotteren kan dit verstoren.

Stotteren is een verstoring in het ritme van de spraak. Klanken of lettergrepen worden onwillekeurig herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uit geperst. kan er sprake zijn van bijkomende gedragingen als: meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoring van de adem, transpireren en met veel spanning spreken. Als je stottert kan dat zich ook uiten in je gezicht of in andere lichaamsdelen, zoals veel knipperen met je ogen. Je ademhaling kan er door verstoord raken of je kunt gaat zweten. Naast deze zichtbare en hoorbare kenmerken zijn er ook verborgen signalen.

Vermijden van situaties, bepaalde woorden of klanken omzeilen, gebrek aan zelfvertrouwen en angst om te spreken zijn hier voorbeelden van. Ook kan het zijn dat er sprake is van inwendig stotteren. De spreker is dan voor de buitenwereld vloeiend, maar is in zijn hoofd voortdurend bezig zijn spraak te besturen. Kortom, stotteren kan de communicatie ernstig verstoren.

 

Over de oorzaak van stotteren zijn in de loop der tijd verschillende theorie├źn beschreven. Vroeger dacht men dat stotteren vooral aangeleerd gedrag was. Tegenwoordig wordt stotteren gezien als een aanleg tot ontregeling van de spraakmotorische processen. Dit zijn ademhaling, stemgeving en articulatie. Emoties en gedachten rond het spreken, als ook omgevingsfactoren kunnen stotteren verergeren.

 

Stotteren begint meestal bij kinderen tussen de twee en zeven jaar, maar het kan zich ook op latere leeftijd, bijvoorbeeld tijdens de puberteit, ontwikkelen. Bij een grote groep kinderen gaat stotteren vanzelf over, maar bij sommige kinderen is behandeling door een logopedist of stottertherapeut nodig. Het is dan belangrijk om snel met therapie te beginnen. Dit verhoogt de kans op herstel.

 

Voor meer informatie over stotteren zie www.stotteren.nl

 

Wat doet de logopedist?

De logopedist zal een onderzoek doen naar het stotteren. Zijn er problemen op het gebied van de spraakmotoriek, zijn er emotionele factoren, omgevingsfactoren of combinaties daarvan? Nagegaan wordt hoe het stotteren zich heeft ontwikkeld en in welke fase het stotteren is.

 

Bij het opstellen van het behandelplan zal rekening gehouden worden met alle bovenstaande factoren.

Bij kinderen worden de ouders/verzorgers en vaak ook het gezin bij de behandeling betrokken. Soms bestaat de begeleiding uit indirecte therapie, waarbij de omgeving van het kind voorlichting en adviezen krijgt. Het kind kan ook zelf direct behandeld worden, maar niet zonder medewerking van zijn omgeving.

 

Voor kinderen zijn er twee gangbare stottertherapie├źn mogelijk: behandeling volgens het  Demands and Capacity model, waarbij een balans gezocht wordt tussen de mogelijkheden die het kind heeft m.b.t. communicatie en de verwachtingen die er bestaan vanuit het kind en zijn omgeving.

Behandeling volgens Lidcombe. Een gedragstherapeutische behandelmethode waarbij men uitgaat van vloeiende spraak. Het kind wordt geholpen de vloeiende spraak die er al wel is te herkennen en uit te breiden totdat het (vrijwel) geheel vloeiend kan spreken.  Deze tweede methode kan alleen uitgevoerd worden door een logopedist die hierin geschoold is. Bij onze logopediepraktijk kunt u hiervoor terecht bij Jolanda Kuper-Gjaltema.

 

Voor ouderen bij wie het stotteren zich al verder ontwikkeld heeft, richt de behandeling zich op factoren die van invloed zijn op het totale stotterprobleem: emoties, gedachten en omgeving. Wanneer deze niet zoveel invloed hebben op het stotteren, wordt het accent van de behandeling meer verschoven naar vloeiendheidstraining. Hierbij kan gedacht worden aan het aanleren van spreektechnieken.

 

Onze logopedisten kunnen helpen door de manier van stotteren te onderzoeken en er een behandelplan op te ontwikkelen. De therapie gaat niet alleen om de persoon die stottert, maar proberen we ook te betrekken op de naaste omgeving.

 

Stotterkring Friesland

In Friesland bestaat de Stotterkring Friesland. Dit is een kring bestaande uit gespecialiseerde logopedisten en stottertherapeuten.

In de periode 2005 - 2009 ben ik met veel plezier aangesloten geweest bij Stotterkring Friesland en heb deze kort begeleid. Deze periode heb ik als zeer leerzaam ervaren. Door andere werkzaamheden binnen de praktijk zoals onder andere het specialiseren in Stem, Oro Myo Functionele Therapie en Dyslexie heb ik ervoor gekozen niet meer deel te nemen aan de kring.

 

 


Logopediepraktijk Nij Beets voor (Preverbale)logopedie en dyslexie

Nij Beets       -  Bjirk 2a  9245 JD  Nij Beets


Contact:                                                   

M: 06 42119970                                       

E: info@logopedieinfriesland.nl               

KvK: 01154065 0000                               

f:Facebook   

Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

9.00 uur - 17.00 uur