Stem                       StemDat stem en adem aan elkaar verbonden zijn ervaren we allemaal. Vraag een willekeurig iemand om te roepen en de kans is groot dat deze een ‘flinke hap lucht’ neemt voor hij of zij roept. Maar het maken van stemgeluid vereist ook een gecompliceerd samenspel van spieren in en rondom het strottenhoofd (de larynx). Een beweging is nooit het resultaat van de activiteit van één geïsoleerde spier, het is een product van de samenwerking tussen meerdere spieren. Een juiste samenwerking en het in balans zijn van de spieren die de spraak beïnvloeden is dan ook van belang tijdens het spreken.

Wanneer de balans tussen houding, adem en stem verstoord is, kunnen stemproblemen ontstaan. Spreken wordt als vermoeiend ervaren of er worden keel- en of stemklachten ervaren. Als deze klachten regelmatig voorkomen of langere tijd aanhouden kunnen de klachten organisch van aard zijn of worden. Er ontstaan stembandknobbeltjes of poliepen op de stembanden. Het advies is dan ook om keel- en stemklachten niet te verwaarlozen.


Stem en houding

Een goede houding is belangrijk als basis voor een goede adem, die weer de basis is voor een goede stem. Als men in balans zit of staat, is er sprake van eutonie.

Eutonie betekent: de juiste spanning op de juiste plaats.

Bij hypertonie is er sprake van te veel spanning, bij hypotonie is er sprake van te weinig spanning.

Onbalans in het lichaam kan aanleiding geven tot adem- en stemproblemen.  Met eenvoudige oefeningen kunnen wij u helpen eutonie eigen te maken.


Stem en (spier)spanning

Overmatige spierspanning van schouder-, hals- en nekspieren kunnen leiden tot adem-, slik- en stemklachten.

Veel mensen hebben regelmatig last van het gevoel dat er iets in hun keel zit. Dit gevoel wordt ook wel globusgevoel genoemd. De klacht kan slikklachten met zich meebrengen, benauwdheid en ook wel het gevoel van een strakke band om de nek. Ook zien we dit vaak in combinatie met stemklachten. Onderzoek van een arts wijst vaak uit dat er op medisch gebied geen afwijkingen zijn. De oorzaak ervan is gelegen in een te hoge spierspanning van kleine spieren in en rondom het strottenhoofd. Globusklachten reageren goed op zogeheten “manuele facilitatie van de larynx”. Door middel van technieken uit de manuele therapie worden spieren in en rond het strottenhoofd ontspannen en meer mobiel gemaakt. Globusklachten zijn meestal met enkele behandelingen te verhelpen.


Stem en adem

Adem en stem zijn onlosmakend met elkaar verbonden. Stemgeluid ontstaat doordat de lucht die je uitademt in je strottenhoofd langs je stembanden stroomt, zodat deze gaan trillen. Als we geluid maken bewegen de stembanden naar elkaar toe, als we ademen staan de stembanden open. De stembanden openen en sluiten zich vaak, dit noemt men het basisgeluid. Doordat de lucht in de holtes in het lichaam, zoals de borstholte en de neusholte, gaat meetrillen,wordt dit geluid versterkt.

Een verkeerd adempatroon kunnen leiden tot: vermoeidheid, spanning en een ‘geknepen’ stem of heesheid.


Stem en spraak

Met een goede verstaanbaarheid komt een boodschap krachtiger over. Articulatie heeft invloed op ademhaling, resonantie, stemgebruik en geeft een emotionele lading aan een boodschap.

Door een medeklinker meer nadruk te geven kan je woorden kracht bij zetten.

Klinkers en medeklinkers ontstaan door een combinatie van bewegingen in onze mond.

Een afwijkende articulatie gaat vaak gepaard met overmatige spierspanning en/of te weinig spierspanning. Adem en stem kunnen hierdoor worden beïnvloed. De logopedist zorgt door het bieden van articulatieoefeningen voor de balans  tussen adem-,  stem- en spraakverstaanbaarheid.

Articulatieoefeningen kunnen bijdragen aan een evenwichtig stemgeluid.


De behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een intakegesprek en een kort onderzoek.

Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt.

Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Indien nodig kan de behandeling ook aan huis plaatsvinden als men medisch niet in staat in om naar de praktijk te komen.  De logopedist kan door het geven van  adviezen, adem- en stemoefeningen op maat, de belaste stem ontlasten. Een gezonde stem wordt op de juiste manier door de adem ondersteund.  De logopedisten van Logopediepraktijken Balk & Nij Beets kunnen u helpen om de juiste balans tussen adem en stem te (her)vinden.


Kwaliteitskring Stem Friesland

Sinds het oprichten van de stemkring Friesland in augustus 2008 ben ik als kringbegeleider betrokken. De stemkring Friesland bestaat uit 12 logopedisten, stemspeciallisten en komt 6 keer per jaar bijeen waarbij  de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van stem als onderzoek en behandeling met elkaar wordt gedeeld. Tijdens deze bijeenkomsten leren we als collega's van elkaar door onder andere het bespreken van casuistiek. Ook worden er regelmatig bij- en nascholingen georganiseerd. 

Logopediepraktijk Nij Beets voor (Preverbale)logopedie en dyslexie

Nij Beets       -  Bjirk 2a  9245 JD  Nij Beets


Contact:                                                   

M: 06 42119970                                       

E: info@logopedieinfriesland.nl               

KvK: 01154065 0000                               

f:Facebook   

Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

9.00 uur - 17.00 uur