Spraak


Spraak & (jonge) kinderen


Wat als spreken niet zo vanzelfsprekend blijkt? Je kind begrijpt alles, maar zegt niets of weinig? Dat is niet erg,…. toch? Je kan niet overal goed in zijn. De één loopt sneller, de ander praat sneller. Of niet? Het komt vanzelf, kinderen moeten ook al zo veel.

Maar wat, als je kind gefrustreerd raakt omdat het zich niet goed kan uiten? Of je kind maakt weinig contact met leeftijdsgenootjes.


Onze taal is een samenspel van klanken. De klanken vormen woorden, woorden vormen zinnen en zelfs hele verhalen. Het lijkt vanzelfsprekend, maar als je moeite hebt met het goed uitspreken van klanken, word je dan begrepen?


Klankbewustzijn en spreken

Een belangrijke voorwaarde om klanken te leren is een goed gehoor.

Het leren herkennen en maken van klanken begint al vroeg. In de buik ontwikkelt je baby al klank(on)bewustzijn. Zodra je baby rond de zeven maanden oud is, begint deze al te oefenen met klanken en zal steeds vaker gevarieerder gaan brabbelen. Je kind maakt steeds meer geluiden die te herkennen zijn als lettergrepen. In deze periode wordt één van de basisvoorwaarden voor spraak ontwikkeld. Je kind leert verschillende spraakklanken, lettergreepstructuren en klemtonen herkennen en gebruiken. Om woorden bewust te gebruiken, is het belangrijk ook de betekenis van woorden te herkennen. Zodra de klanken die je kind heeft geleerd bewust gekoppeld worden aan een handeling  (voeding vragen), voorwerp (fles) of persoon (mama of papa) zal het leren woorden uit te spreken. De eerste 50 woorden van je kind bestaan vooral uit eenvoudige klankcombinaties. Zodra je kind tussen de twee en drie jaar oud is en tussen de 250 tot 350 woorden kan uitspreken, worden ook alle klinkers goed uitgesproken. Op deze leeftijd worden zelfs enkele medeklinkerverbindingen goed uitgesproken.


Woordenschat en spreken

Omdat leren van klanken samengaat met leren van woorden, is het belangrijk dat je kind veel woorden leert begrijpen en gebruiken. Kinderen met een kleinere woordenschat hebben minder ervaring met verschillende klankvormen en klankbetekenissen. Woorden worden hierdoor niet juist herkend en niet goed uitgesproken. Kinderen met een grote woordenschat kunnen klanken in (nieuwe) woorden makkelijker herkennen en gebruiken.


Mondspieren en spreken

Bij spreken zijn veel spieren betrokken. De tong bestaat zelfs alleen maar uit spieren. Slappe mondspieren kunnen het spreken belemmeren. Het niet goed vormen van de juiste mond- of tongstanden belemmert de spraak.  Klinkers kunnen door het niet goed aansturen van de mond- en tongspieren anders klinken dan bedoeld. Wanneer je kind de klank /ui/ als /eu/ blijft uitspreken zal dit onbewust ingeoefend worden en wordt het voor je kind lastiger de juiste betekenis aan woorden met deze klanken te geven. De medeklinkers /d/, /t/, /l/, /n/ en vaak ook de /r/ worden met de punt van je tong achter de boventanden gemaakt. Wanneer de tongspier nog onvoldoende sterk is, blijft de tong laag in de mond liggen en worden deze klanken niet goed geoefend en aangeleerd.


Spraak en faalervaringen

Kinderen leren spreken door luisteren, voelen, zien, nadoen, herhalen en niet onbelangrijk, het gebruiken van nieuwe woorden in verschillende situaties waardoor deze nieuwe woorden betekenis krijgen. Het kunnen spreken zorgt ervoor dat je kind begrepen wordt waardoor het succes ervaart. Succeservaringen geven een fijn gevoel. Je kind leert steeds beter aangeven hoe het zich voelt en wat het graag zou willen.

Wat als je kind weet wat het wil, maar het lukt niet om het te vertellen. De omgeving verstaat je kind verkeerd en reageert niet zoals je kind dit had bedoeld. Je kind ervaart dat gesproken woorden niet het gewenste effect hebben. De spraak belemmert je kind in de ontwikkeling van zijn eigen ik. Je kind verandert: wordt stiller, is sneller vermoeid of vaker boos. Je kind ging voor succes, maar heeft een faalervaring.


Logopedie bij spraakproblemen van kinderen

Wij zijn ervaren in het (op spelenderwijs) onderzoeken en behandelen van (jonge) kinderen met spraakproblemen. Er wordt breed gekeken. Indien nodig vragen we met uw toestemming aanvullend onderzoek aan door een medisch specialist.

Samenwerking met (de peuter)school, of andere betrokkenen bij de spraakontwikkeling van je kind is mogelijk! Immers jouw kind staat centraal!

Logopedie bestaat uit individuele begeleiding waarbij we veel waarde hechten aan ouderbetrokkenheid.Logopediepraktijk Nij Beets voor (Preverbale)logopedie en dyslexie

Nij Beets       -  Bjirk 2a  9245 JD  Nij Beets


Contact:                                                   

M: 06 42119970                                       

E: info@logopedieinfriesland.nl               

KvK: 01154065 0000                               

f:Facebook   

Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

9.00 uur - 17.00 uur