Lees- & spellingsproblemen

 

Lees- & spellingsproblemen

 

Klankbewustzijn en goed articuleren als belangrijke voorwaarden voor lezen en schrijven.

Onze taal is een samenspel van klanken. De klanken vormen woorden, de woorden vormen zinnen en zelfs hele verhalen. Door de klanken om te zetten in beeld zoals letters kunnen we hele boekwerken schrijven of lezen. Het lijkt vanzelfsprekend, maar wat als je moeite hebt met het goed uitspreken van klanken? Word je dan goed begrepen? Kan je de woorden dan goed in letters omzetten en woorden goed schrijven? Herken je de letterbeelden die voor je op het papier staan en lukt het om de klanken van het woord juist uit te spreken zodat je weet wat je leest? Kortom, verkeerd articuleren kan het leren lezen en schrijven belemmeren.

 

Goede taalvaardigheden als basis voor begrijpend lezen.   

Goed lezen is de boodschap van de schrijver begrijpen.

Het lezen van woorden bestaat niet enkel uit het herkennen van letters en het goed kunnen uitspreken van geschreven woorden. We herkennen woorden tijdens het lezen omdat deze woorden tot onze woordenschat behoren of omdat we ze kunnen associëren met andere woorden en hierdoor onze woordenschat uitbreiden. We leren dus van lezen, maar we leren vooral lezen door de kennis die we al hebben te gebruiken.

Het ontwikkelen van een (grote) woordenschat is dan ook een belangrijke leesvoorwaarde om begrijpend te kunnen lezen, maar ook om snel te kunnen lezen. Immers, zodra je al een gedeelte van een woordbeeld herkent door een goed klankbewustzijn en je beroept je op je voorkennis dan kun je al voorspellen wat er staat waardoor je sneller leest. Dit proces verloopt veelal automatisch, maar helaas ook vrij regelmatig niet.

 

Lees- en spellingsproblemen kunnen worden voorkomen!

Door het vroegtijdig signaleren van spraak- en taalproblemen en met hulp van een logopedist kunnen lees- en spellingsproblemen worden voorkomen. Helaas kunnen we dit niet stellen van kinderen met dyslexie.

 

Dyslexie

De officiële definitie van de Stichting Dyslexie Nederland (2003) luidt: “Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau”.

Niettemin is het zeker voor deze kinderen van belang dat lees- en schrijfproblemen vroegtijdig worden herkend zodat gewenste (school-)begeleiding kan worden gestart en een onderzoek naar dyslexie vroegtijdig kan worden aangevraagd (vanaf midden groep 4). Een onderzoek naar dyslexie geeft de ernst van de dyslexie en eventuele bijkomende problemen weer. Hierna kan het juiste behandeltraject worden bepaald.

 

 

 

 

 

 

 

Behandeling voor dyslexie bij logopediepraktijkNij Beets

Logopediepraktijken Nij Beets is aangesloten bij Dyslexienetwerk Pento. Wij onderzoeken en behandelen kinderen met dyslexie die binnen de vergoede dyslexiezorg vallen.

Onder deze vergoedingsregeling vallen alle kinderen binnen het basisonderwijs, bij wie het vermoeden bestaat van ernstige dyslexie én waarbij geen andere (leer)stoornissen (meer) spelen.

Blijkt uit het onderzoek dat uw kind in aanmerking komt voor de vergoede dyslexiezorg? Dan kunt u ervoor kiezen om de behandeling te starten bij onze praktijk. De behandeling vindt in principe wekelijks plaats en duurt ongeveer 45 minuten. We maken een behandeling op maat, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van uw kind. Na een aantal behandelingen vindt er een gesprek met school plaats over de afstemming van de hulp. In de behandeling staan altijd drie pijlers centraal::

1. bewustwording van dyslexie en vergroten van zelfvertrouwen.

2. lezen of lezen en spellen.

3. de dispensaties of compensaties die uw kind op school kan krijgen.

Dyslexienetwerk Pento is een samenwerking tussen Pento Audiologisch Centrum en een aantal praktijken voor logopedie en dyslexiezorg. Dyslexienetwerk Pento is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Op www.pento.nl/dyslexie vindt u meer informatie over Dyslexienetwerk Pento.

 

 


Logopediepraktijk Nij Beets voor (Preverbale)logopedie en dyslexie

Nij Beets       -  Bjirk 2a  9245 JD  Nij Beets


Contact:                                                   

M: 06 42119970                                       

E: info@logopedieinfriesland.nl               

KvK: 01154065 0000                               

f:Facebook   

Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

9.00 uur - 17.00 uur