Afwijkend mondgedrag (OMFT)

Afwijkend mondgedrag

Oro Myo Functionele Therapie (OMFT) 

Mondgedrag

Ons mondgedrag is bepalend voor onze gebitsstand, ons spreken en zelfs onze keel-, neus-en oorfuncties!

In ons gehele lichaam is het van belang dat onze spieren goed met elkaar samenwerken. Onze bewegingen verlopen dan goed en alle delen van het lichaam blijven in de juiste positie. Dat geldt ook voor onze mond.

Bij alle handelingen die we met onze mond verrichten zijn veel spieren betrokken. De tong bestaat zelfs alleen maar uit spieren. Een verkeerd gebruik van mondspieren kan de stand van het gebit (ook na orthodontische behandeling) beïnvloeden, de spraakverstaanbaarheid verslechteren of aanleiding geven tot hoorproblemen.


De invloed van de mondspieren op het gebit

Een van de belangrijkste spieren in onze mond die van invloed is op ons gebit is de tong. Wanneer we niet spreken, eten of drinken ligt de tong net achter de boventanden tegen de harde rand van het gehemelte. De zijranden van de tong liggen tegen de binnenkant van de bovenkiezen. De kiezen raken elkaar net niet en de lippen raken elkaar zonder spanning. Er is op deze manier evenwicht in de spieren. Dit evenwicht zorgt voor de juiste weerstand tegen de boven gebitselementen. Is de rustpositie van de tong goed, dan zal het slikken ook goed zijn. Is de rustpositie van de tong fout, ligt de tong bijvoorbeeld tegen de boventanden of ondertanden of tussen de tanden, dan is ook het slikken fout.

Hierdoor zal de tong een verkeerde druk uitoefenen op het gebit waardoor er een overbeet of een open beet kan ontstaan.


Overbeet                                                   Open beet

   


De invloed van de mondspieren op de spraak

De juiste balans van de mondspieren zorgt ervoor dat we alle spraakklanken goed kunnen vormen en duidelijk verstaanbaar kunnen spreken. Wanneer de mondspieren uit balans zijn beïnvloedt dit onze spraakverstaanbaarheid.

Als de tong gewend is om in rust en tijdens slikken de tanden te raken, zal dit ook tijdens het spreken gebeuren. Vooral bij de t, d, n, l, s en z, zal de tong naar voren komen. Soms is dit heel goed hoorbaar en zichtbaar, zoals bij slissen of lispelen.


De invloed van mondspieren op de gezondheid

Een evenwichtig spierbalans van de mondspieren laat ons tijdens de momenten waarbij we niet spreken door de neus ademen. Wanneer we door een verstoorde spierbalans van de mondspieren moeite hebben onze mond gesloten te houden gaan we door onze mond ademen.

Voordurend door de mond ademen heeft verschillende gevolgen. Zo wordt de regulatie van de neusweerstand verstoord. Door de lage luchtstroom raken de zwellichamen in de neusschelpen eerder gevuld. Er treedt ophoping van slijm op waardoor het minder makkelijk wordt om door de neus te ademen. Het belemmerende slijm is een voedingsbodem voor bacteriën waaruit neusslijmvliesontsteking, kaakholteontsteking en vergroting van de neusamandel kunnen voortkomen. De schijnbaar "altijd verkouden" kinderen zijn in werkelijkheid mondademers door gewenning.

Door het mondadmen is de mond sneller droog er is dus minder speeksel in de mond aanwezig waardoor er veel minder geslikt hoeft te worden. Dit heeft tot gevolg dat de middenoorbuis, die de neusholte met het oor verbindt, te weinig wordt geopend. De kans op oorontstekingen en andere gezondheidsproblemen neemt hierdoor toe.


OMFT-therapie

Logopedisten met de specialisatie OMFT (Oro Myo Functionele Therapie)  zijn er in opgeleid de dysbalans van de mondfuncties te herkennen en geven advies en begeleiding in het aanleren van goede mondgewoonten. Wij  beschikken over deze specialisatie en de juiste meetapparatuur. Hierdoor kunnen wij  de spierkracht van de lip, tong en kaakspieren meten en wordt doelgericht oefenen mogelijk gemaakt!Logopediepraktijk Nij Beets voor (Preverbale)logopedie en dyslexie

Nij Beets       -  Bjirk 2a  9245 JD  Nij Beets


Contact:                                                   

M: 06 42119970                                       

E: info@logopedieinfriesland.nl               

KvK: 01154065 0000                               

f:Facebook   

Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

9.00 uur - 17.00 uur