Voor wie is logopedie

 

 

Voor wie is logopedie?

 

Logopedie is bedoeld voor kinderen en volwassenen die door variĆ«rende oorzaken moeite hebben (gekregen) met slikken, spreken door taalproblemen, spreken door articulatieproblemen, spreken door stemproblemen,  lezen en / of schrijven of dyslexie. Kortom, logopedie is breed! .

 

Het samen leven werkt niet zonder een goede communicatie! Toch kan het communiceren verhinderd worden door bijvoorbeeld:

 • Spraakproblemen
 • bij kinderen
 • verworven spraakproblemen (dyspraxie bij volwassenen / ouderen)
 • Taalproblemen
 • taal(ontwikkelings)problemen (bij kinderen)
 • verworven taalproblemen (Afasie bij volwassenen / ouderen
 • verwerken van auditieve informatie
 • lees- en / of spellingsproblemen
 • dyslexie
 • Stemproblemen
 • kinderheesheid
 • stemproblemen bij de beroepsspreker
 • organische stemproblemen

Een logopedist helpt ontwikkelen, herstellen, of ondersteund dergelijke communicatieproblemen.

 

Logopedie is ook bedoeld voor diegene waarbij afwijkende mondgewoonten gevolgen hebben voor de gezondheid, spraak, de stand van het gebit, of die pijnklachten veroorzaken (kaakpijn / hoofdpijn). Onder afwijkende mondgewoonten verstaan we:

 • Voornamelijke mondademen
 • Langdurig duim- / vingerzuigen / andere zuiggewoonten)
 • Lage tongligging
 • Afwijkend slikken
 • interdentaal  (tong tussen de tanden)
 • addentaal    (tong tegen de tanden)
 • (bi) lateraal  (tong heeft een sterke zijwaartse druk tegen de    gebitselementen)
 • Faciale grimas

                  

 

 

 

 

Preverbale logopedie wordt ingezet bij kinderen van 0- 2 jaar.

 • Hulp bij borst- of flesvoeding
 • Hulp bij lepelvoeding
 • Hulp bij kauwen

 

 

Onderzoek & Behandeling:

Het onderzoek en de behandeling(en) worden vergoed door de zorgverzekeraar of gefinancierd vanuit een persoonsgebondenbudget.

Indien het behandeltraject gestart wordt vindt de behandeling 1 keer per week plaats. Het is mogelijk om 2 keer per week of 1 keer per maand behandeling te krijgen.

Op medische indicatie kan de logopedie ook thuis plaatsvinden.

 

Bij kinderen wordt de behandeling spelenderwijs aangepakt. De kinderen krijgen een schriftje mee naar huis waar oefeningen in staan om thuis te doen.

De behandeltijd voor logopedie valt binnen een half uur.

De behandeltijd voor dyslexie is drie kwartier.

 

Indien de logopedie wordt geboden vanuit een zelfbetalingstraject wordt de behandelduur met u afgestemd en kan deze afwijken van bovenstaande.

 

 


Logopediepraktijk Nij Beets voor (Preverbale)logopedie en dyslexie

Nij Beets       -  Bjirk 2a  9245 JD  Nij Beets


Contact:                                                   

M: 06 42119970                                       

E: info@logopedieinfriesland.nl               

KvK: 01154065 0000                               

f:Facebook   

Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

9.00 uur - 17.00 uur