Vegoedingen & tarieven

Vergoeding & tarievenLogopedische zorg wordt ook in 2020 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Logopedie praktijk Nij Beets heeft ook in 2020 contracten heeft met alle zorgverzekeringen in Nederland en declareert rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. u ontvangt geen factuur van ons!


De kosten die je maakt voor logopedie vallen wel onder het eigen risico, wat inhoudt dat je de wettelijk vastgestelde 385 euro zelf betaalt indien je 18 jaar of ouder bent. Alle kosten daarboven worden vergoed. Als je voor een lagere verzekeringspremie je eigen risico hebt verhoogd, dan kan het bedrag voor eigen risico 500 euro hoger uitvallen dan de wettelijke 385 euro. We adviseren je om bij je zorgverzekeraar af te stemmen wat jouw eigen risico is, voordat je een eerste afspraak met ons maakt. Zo voorkom je onvoorziene kosten.


Voor mensen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie bij je kinderen worden dus niet met je eigen risico verrekend.

 

Tarieven zonder verzekering

Bij ons kun je ook terecht als je geen zorgverzekering hebt of als je geholpen wilt worden voor hulp die niet binnen je zorgverzekering valt. Voor deze afspraken krijgen je maandelijks een rekening thuisgestuurd, die je zelf moet voldoen. Afhankelijk van jouw aanvullende verzekering kan je alsnog mogelijk een deel bij jouw zorgverzekeraar zelf declareren.


De onderstaande prijzen gelden:

• Als de behandeling buiten de voorwaarden van je zorgverzekering valt

• Vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2020.


  • Anamnese en onderzoek inclusief verslag                    € 80,00 
  • Individuele zitting reguliere logopedie                            € 40,00
  • Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling € 23,00
  • Telefonische zitting                                                        € 23,00
  • Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (buiten de reguliere zitting om) € 40,00 Logopediepraktijk Nij Beets voor (Preverbale)logopedie en dyslexie

Nij Beets       -  Bjirk 2a  9245 JD  Nij Beets


Contact:                                                   

M: 06 42119970                                       

E: info@logopedieinfriesland.nl               

KvK: 01154065 0000                               

f:Facebook   

Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

9.00 uur - 17.00 uur