Specialisaties

Specialisaties


Logopedie is breed! De praktijk is een allroundpraktijk. Dat wil zeggen dat u voor veel logopedische problematiek bij mij terecht kunt voor advies of behandeling.

Vanuit de affiniteit voor verschillende deelgebieden binnen de logopedie vindt u in mijn praktijk de volgende specialisaties:


Preverbale Logopedie

Sinds april 2017 ben ik  geregistreerd Preverbaal Logopedist in het kwaliteitsregister Preverbale Logopedie (NVLF).


Lees en spellingsproblemen of dyslexie

Ik heb de 2 jarige Masteropleiding tot Dyslexiespecialist / taalspecialist  gevolgd en aangesloten bij  het  Dyslexienetwerk Pento. 

Inmiddels heb ik ruime ervaring met het onderzoeken en begeleiden van kinderen met dyslexie.

Naast de opleiding tot dyslexiespecialist zijn de volgende cursussen met betrekking tot lees- en spellingsproblemen of dyslexie gevolgd:

 • Spellingsproblemen!? En dan?!
 • Dyslexie van A tot Z.
 • Snellezen en mindmappen voor logopedisten.
 • Jubileumcongres Stichting Dyslexie Nederland.
 • Conferentie Begrijpend lezen, Onderwijspraktijk en wetenschap wisselwerking.
 • Studiedag Dyslexie: - Retentietraining en Oplossingsgericht werken bij dyslexie.
 • Workshop Taal in Blokjes.
 • Auditieve verwerkingsproblemen, wetenschap en praktijk.
 • Cursus Behandeling van dyslexie (Aan de hand van Geregeld!).
 • Nationale Dyslexie Conforentie (Lexima Academie).
 • Workshop MI in business (Meervoudige intelligentie en leerstrategie├źn).

Door onder andere onze aansluiting bij de kwaliteitskring Dyslexie Netwerk Pento en toekomstige bij- en nascholing blijven wij ons verder specialiseren in Dyslexie.


Oro- Myo Functionele Therapie

Met de specialisatie OMFT (Oro- Myo Functionele Therapie) ben ik er in opgeleid de dysbalans van de mondfuncties te herkennen en geven advies en begeleiding in het aanleren van goede mondgewoonten. Ik beschik inmiddels over ruime ervaring in het onderzoeken en behandelen van afwijkend mondgedrag. 

 • Logopedie en tandheelkunde.
 • Oromyofunctionele therapie.


Stem

Ik heb  veel affiniteit en ruime ervaring met het onderzoeken en behandelen van stemproblemen.

Ik ben sinds het oprichten van de Stemkring Friesland in augustus 2008 als kringbegeleider betrokken bij deze kring. De stemkring Friesland bestaat uit 12 logopedisten, stemspeciallisten en komt 6 keer per jaar bijeen waarbij  de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van stem als onderzoek en behandeling met elkaar wordt gedeeld. Tijdens deze bijeenkomsten leren we als collega's van elkaar door onder andere het bespreken van casuistiek. Ook worden er regelmatig bij- en nascholingen georganiseerd.

De volgende cursussen voor stem zijn gevolgd:

 • Stemtherapie bij Kinderen.
 • Therapie bij stemstoornissen (Tinge).
 • Symposium Waar in de stem.
 • Samenwerken KNO en logopedie.
 • Workshop LAX VOX therapy technique.
 • Manuele Facilitatie van de Larynx. (A & B)
 • Laryngectomie.
 • Chronische hoestklachten.
 • EVT 1.


Overige bij- en nascholingen


Stotteren

In Friesland bestaat de Stotterkring Friesland. Dit is een kring bestaande uit gespecialiseerde logopedisten en stottertherapeuten.

In de periode 2005 - 2009 is Jolanda Kuper-Gjaltema met veel plezier aangesloten geweest bij Stotterkring Friesland en heeft deze kort begeleid. Deze periode heeft ze als zeer leerzaam ervaren. Door andere werkzaamheden binnen de praktijk als onder andere het specialiseren in Stem, Oro- Myo Functionele Therapie en Dyslexie heeft ze ervoor gekozen niet meer deel te nemen aan de kring.

 • The Lidcombe Program of Stuttering Intervention.
 • Bij en nascholing stotteren.
 • Sociale vaardigheidstraining.


Spraak & Taal

 • Metaphon
 • Hodson & Paden
 • Vroegbehandeling spraak taalstoornissen.
 • CELF-4-NL
 • Aspecten van spraak - taalstoornissen in de ontwikkeling (Stichting Dysfatische ontwikkeling).
 • Prompt 1
Logopediepraktijk Nij Beets voor (Preverbale)logopedie en dyslexie

Nij Beets       -  Bjirk 2a  9245 JD  Nij Beets


Contact:                                                   

M: 06 42119970                                       

E: info@logopedieinfriesland.nl               

KvK: 01154065 0000                               

f:Facebook   

Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

9.00 uur - 17.00 uur