Logopedie voor volwassenen & ouderen


Logopedie voor volwassenen & ouderen


Logopedie vanuit de zorg is bestemd voor volwassenen en ouderen die door variërende oorzaken moeite hebben gekregen met eten en drinken als gevolg van slikproblemen en moeite met spreken door taalproblemen, uitspraakproblemen, ademproblemen of  stemproblemen.

Onze praktijken zijn aangesloten bij de kwaliteitskring Stem Friesland, & CVA-Ketenzorg.


Spreken is lang niet altijd voor iedereen zo vanzelfsprekend. Door aanwijsbare redenen of soms gewoon ‘zomaar’, kan het spreken ineens belast zijn. Het is vermoeiend om te spreken, je wordt minder goed verstaan of je gaat een gesprek liever uit de weg omdat je moeilijk de juiste woorden vindt. Maar het spreken is voor het aangaan en onderhouden van sociale contacten juist enorm belangrijk.


Stem

Dat stem en adem aan elkaar verbonden zijn ervaren we allemaal. Vraag een willekeurig iemand om te roepen en de kans is groot dat deze een ‘flinke hap lucht’ neemt voor hij of zij roept. Maar het maken van stemgeluid vereist ook een gecompliceerd samenspel van spieren in en rondom het strottenhoofd (de larynx). Een beweging is nooit het resultaat van de activiteit van één geïsoleerde spier, het is een product van de samenwerking tussen meerdere spieren. Een juiste samenwerking en het in balans zijn van de spieren die de spraak beïnvloeden is dan ook van belang tijdens het spreken.

Wanneer de balans tussen houding, adem en stem verstoord is, kunnen stemproblemen ontstaan. Spreken wordt als vermoeiend ervaren of er worden keel- en of stemklachten ervaren. Als deze klachten regelmatig voorkomen of langere tijd aanhouden kunnen de klachten organisch van aard zijn of worden. Er ontstaan stembandknobbeltjes of poliepen op de stembanden. Het advies is dan ook om keel- en stemklachten niet te verwaarlozen. De logopedist kan door het geven van  adviezen, adem- en stemoefeningen op maat, de belaste stem ontlasten.


Spreken en niet uit je woorden komen

Na een hersenletsel als gevolg van een beroerte, trauma, hersentumor of een andere aandoening in de hersenen, kan je manier van communiceren beïnvloed raken. Je ondervindt problemen in het vinden van de juiste woorden tijdens het spreken of het lukt niet meer woorden in de juiste context te plaatsen. Soms kan het lastig zijn om te begrijpen wat een ander bedoelt of begrijpen anderen niet wat jij bedoelt. Dit kan worden ervaren als een inbreuk op je eigen ‘ik’. Deze taalproblemen noemen we afasie. Afasie komt in diverse vormen voor en vereist dan ook een verschillende wijze van aanpak. De logopedische begeleiding is gericht op de individuele problematiek. Er worden oefeningen gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook kunnen ondersteunende communicatiehulpmiddelen worden ingezet afgestemd op de hulpvraag. De logopedist heeft hierbij een adviserende en begeleidende rol.

Spraakproblemen als gevolg van een beschadiging van het zenuwstelsel na een beroerte, trauma of bij een spierziekte of neurologische aandoening wordt dysartrie genoemd. Veelal is de communicatie door onduidelijke spraak verstoord. De logopedist onderzoekt de gradatie van de dysartrie en stemt haar handelingsplan hierop af. De behandeling bestaat afhankelijk van de soort dysartrie uit spraakoefeningen ter verbetering van de spraakverstaanbaarheid of gericht op het in standhouden van de huidige spraakmogelijkheden. Regelmatig worden er communicatie hulpmiddelen ingezet.Slikproblemen bij volwassenen

Wanneer het eten en drinken wordt belemmerd door slikproblemen is eten dat eerder een leuke sociale aangelegenheid was, ineens onaangenaam.

Een pijnlijk gevoel tijdens het slikken, overmatig kokhalzen tijdens het eten (of tandenpoetsen) of je regelmatig verslikken kan ontstaan door spanning en gaan vaak gepaard met adem- en of stemklachten. Logopedisten onderzoeken de balans tussen de ademspieren en de spieren rondom de larynx.

Tijdens manuele palpatie wordt de spanning van de spieren in het gebied rondom de larynx, die voor het slikken en spreken belangrijk zijn, beoordeeld. Verder wordt naar de lichaamshouding en afwijkingen van hoofd- en nekstand gekeken, omdat een verkeerde houding / hoofdstand de spiertonus in het larynxgebied duidelijk beïnvloedt

De logopedist kan onder andere door manuele facilitatie gespannen spieren stretchen en oprekken zodat deze ontspannen. Hierdoor wordt een ruimer gevoel in de keel gestimuleerd en kunnen keel- en slikklachten verminderd worden.

Slikproblemen kunnen ook ontstaan na een beroerte, trauma of (spier)ziekte. De logopedist geeft adviezen en begeleiding die afgestemd zijn op de ernst van het slikprobleem. De adviezen kunnen op de persoon gericht zijn maar ook gericht aan de zorg rondom de cliënt. Een goede samenwerking binnen de zorg is hier van belang.


Wij adviseren en begeleiden u bij:

Taalproblemen:

  • Moeite met spreken of het niet kunnen vinden van woorden.
  • Problemen met het begrijpen van taal.

Articulatie:

  • Moeite met verstaanbaar spreken.


Stemproblemen:

  • Een zachte, onduidelijke stem.
  • Keelpijn na langdurig spreken.
  • Last van heesheid na een telefoongesprek of verjaardag.


Ademhaling:

  • Last van hyperventilatie.
  • Ademnood tijdens het spreken.


Slikproblemen:

  • Met regelmaat verslikken.
  • Uw eet- en drinkgewoonten worden beïnvloed door moeite met slikken.


Bij ons kunt  u terecht voor problemen rondom het spreken, eten en / of drinken. Wij geven adviezen en behandeling op maat. Uw hulpvraag staat centraal.


Vergoeding

Logopedie is opgenomen in de basisverzekering en wordt op medische indicatie vergoed.

De kosten die je maakt voor logopedie vallen wel onder het eigen risico, wat inhoudt dat het wettelijk vastgestelde eigen risico zelf betaald moet worden. Alle kosten daarboven worden vergoed. Als je voor een lagere verzekeringspremie je eigen risico hebt verhoogd, dan kan het bedrag voor eigen risico hoger uitvallen dan het wettelijke vastgestelde minimum. We adviseren je om bij je zorgverzekeraar af te stemmen wat jouw eigen risico is, voordat je een eerste afspraak met ons maakt. Zo voorkom je onvoorziene kosten.


Voor mensen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie bij je kinderen worden dus niet met je eigen risico verrekend.Logopediepraktijk Nij Beets voor (Preverbale)logopedie en dyslexie

Nij Beets       -  Bjirk 2a  9245 JD  Nij Beets


Contact:                                                   

M: 06 42119970                                       

E: info@logopedieinfriesland.nl               

KvK: 01154065 0000                               

f:Facebook   

Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

9.00 uur - 17.00 uur