Klachten & kwaliteitsbeleid

Klachten & kwaliteitsbeleidKlachtenregeling

Ik hoop natuurlijk dat mijn logopedische begeleiding aan je wensen voldoet. Heb je klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vind ik  het fijn dat je dat eerst met mij bespreekt. Wanneer ik niet weet dat je ontevreden bent, kan ik de klacht niet oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kun je met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.


Het klachtenrecht voor patiƫnten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Nij Beets volgt deze klachtenregeling.


In onze wachtkamers kun je informatie over de klachtenregeling vinden en meenemen.


Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Als zorgverlener kan ik in de praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. HIervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld. Onze meldcode is daarop gebaseerd.Logopediepraktijk Nij Beets voor (Preverbale)logopedie en dyslexie

Nij Beets       -  Bjirk 2a  9245 JD  Nij Beets


Contact:                                                   

M: 06 42119970                                       

E: info@logopedieinfriesland.nl               

KvK: 01154065 0000                               

f:Facebook   

Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

9.00 uur - 17.00 uur