Specialisaties

 

 

 

 

Specialisaties

 

Logopedie is breed! Onze praktijken zijn allroundpraktijken. Dat wil zeggen dat u voor alle logopedische problematiek bij ons terecht kunt voor advies of behandeling.

Vanuit onze affiniteit met verschillende deelgebieden binnen de logopedie vindt u in onze praktijken de volgende specialisaties:

 

Nieuw: Preverbale Logopedie

In april 2017 heeft Jolanda Kuper de benodigde cursussen gevold. Hierdoor is zij geregistreerd Preverbaal Logopedist in het kwaliteitsregister Preverbale Logopedie (NVLF).

 

Lees en spellingsproblemen of dyslexie

Jolanda en Sanne hebben beide de 2 jarige Masteropleiding tot Dyslexiespecialist / taalspecialist gevolgd. Beide zijn aangesloten bij het Dyslexienetwerk Pento.

Inmiddels hebben wij ruime ervaring met het onderzoeken en begeleiden van kinderen met dyslexie.

Naast de opleiding tot dyslexiespecialist zijn de volgende cursussen met betrekking tot lees- en spellingsproblemen of dyslexie gevolgd:

 • Spellingsproblemen!? En dan?!
 • Dyslexie van A tot Z.
 • Snellezen en mindmappen voor logopedisten.
 • Jubileumcongres Stichting Dyslexie Nederland.
 • Conferentie Begrijpend lezen, Onderwijspraktijk en wetenschap wisselwerking.
 • Studiedag Dyslexie: - Retentietraining en Oplossingsgericht werken bij dyslexie.
 • Workshop Taal in Blokjes.
 • Auditieve verwerkingsproblemen, wetenschap en praktijk.
 • Cursus Behandeling van dyslexie (Aan de hand van Geregeld!).
 • Nationale Dyslexie Conforentie (Lexima Academie).
 • Workshop MI in business (Meervoudige intelligentie en leerstrategie├źn).

Door onder andere onze aansluiting bij de kwaliteitskring Dyslexie Netwerk Pento en toekomstige bij- en nascholing blijven wij ons verder specialiseren in Dyslexie.

 

Oro- Myo Functionele Therapie

Logopedisten Ester Eltje en Jolanda met de specialisatie OMFT (Oro- Myo Functionele Therapie) zijn er in opgeleid de dysbalans van de mondfuncties te herkennen en geven advies en begeleiding in het aanleren van goede mondgewoonten. Wij beschikken inmiddels over ruime ervaring in het onderzoeken en behandelen van afwijkend mondgedrag.

 • Logopedie en tandheelkunde.
 • Oromyofunctionele therapie.

 

Stem

Zowel Ester Eltje, Sanne als Jolanda hebben affiniteit en ruime ervaring met het onderzoeken en behandelen van stemproblemen.

Jolanda is sinds het oprichten van de Stemkring Friesland in augustus 2008 als kringbegeleider betrokken bij deze kring. De stemkring Friesland bestaat uit 12 logopedisten, stemspeciallisten en komt 6 keer per jaar bijeen waarbij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van stem als onderzoek en behandeling met elkaar wordt gedeeld. Tijdens deze bijeenkomsten leren we als collega's van elkaar door onder andere het bespreken van casuistiek. Ook worden er regelmatig bij- en nascholingen georganiseerd.

De volgende cursussen voor stem zijn gevolgd:

 • Stemtherapie bij Kinderen.
 • Therapie bij stemstoornissen (Tinge).
 • Symposium Waar in de stem.
 • Samenwerken KNO en logopedie.
 • Workshop LAX VOX therapy technique.
 • Manuele Facilitatie van de Larynx.
 • Laryngectomie.
 • Chronische hoestklachten.

 

Overige bij- en nascholingen

 

Stotteren

In Friesland bestaat de Stotterkring Friesland. Dit is een kring bestaande uit gespecialiseerde logopedisten en stottertherapeuten.

In de periode 2005 - 2009 is Jolanda Kuper-Gjaltema met veel plezier aangesloten geweest bij Stotterkring Friesland en heeft deze kort begeleid. Deze periode heeft ze als zeer leerzaam ervaren. Door andere werkzaamheden binnen de praktijk als onder andere het specialiseren in Stem, Oro- Myo Functionele Therapie en Dyslexie heeft ze ervoor gekozen niet meer deel te nemen aan de kring.

Het is dan ook fijn dat onze collega Ester Eltje Slump-Eilers inmiddels actief lid is van de stotterkring. Hierdoor blijven we binnen onze logopediepraktijken Balk & Nij Beets op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot stotteren.

 • The Lidcombe Program of Stuttering Intervention.
 • Bij en nascholing stotteren.
 • Sociale vaardigheidstraining.

 

Spraak & Taal

 • Metaphon
 • Hodson & Paden
 • Vroegbehandeling spraak taalstoornissen.
 • CELF-4-NL
 • Aspecten van spraak - taalstoornissen in de ontwikkeling (Stichting Dysfatische ontwikkeling).

 

 

 

Logopediepraktijken Balk & Nij Beets voor logopedie en dyslexie

Balk - Mr. C.J. Trompstraat 35 a

Nij Beets - Dorpsstraat 10

 

Contact:

M: 06 42119970

E: info@logopedieinfriesland.nl

KvK: 01154065 0000

f:Facebook

Open op maandag t/m zaterdag