Contact en aanmelden


Contact


Voor vragen, informatie of aanmelden kunt u zowel telefonisch als via de mail contact opnemen.

Praktijkhoudster                 : Mw. Jolanda Kuper-Gjaltema,

                (Preverbaal) logopedist, OMFT-behandelaar en dyslexiespecialist.

Telefoonnummer M            : 06 42 1199 70

Emailadres                         : info@logopedieinfriesland.nlIndien u mij telefonisch niet direct aan de lijn krijgt, spreekt u de voicemail in met uw gegevens en ik  zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Mijn streven is binnen 24 tot 48 uur een reactie te geven op uw bericht of email.


Voor uw eerste afspraak vraag ik u om het aanmeldingsformulier in te vullen en mee te nemen. Hierdoor kunnen we tijdens de eerste afspraak al sneller uw  hulpvraag centraal stellen.


Identificatieplicht

Als u medische zorg ontvangt, zoals ook in onze logopediepraktijk, moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.

De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan.

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen u dan ook vragen om bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Verdere informatie kunt u ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.


Privacy

Ik neem kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Ik ga zorgvuldig om met die informatie, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn.

Het is wel gebruikelijk dat ik, alleen met uw toestemming, verwijzers en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de leerkracht of de schoollogopedist, op de hoogte stel van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.

Uw patiƫntengegevens blijven 15 jaar bewaard. Na die periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd.

 
 
 


Logopediepraktijk Nij Beets voor (Preverbale)logopedie en dyslexie

Nij Beets       -  Dorpsstraat 10


Contact:                                                   

M: 06 42119970                                       

E: info@logopedieinfriesland.nl               

KvK: 01154065 0000                               

 f:Facebook   

Open op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.

9.00 uur - 17.00 uur